Rúška, respirátory, antigénové a protilátkové testy na stanovenie koronavírusu nie je možné z hygienických dôvodov reklamovať. 

AKO SPRÁVNE DÁVKOVAŤ CBD?

AKO SPRÁVNE DÁVKOVAŤ CBD?

AKO SPRÁVNE DÁVKOVAŤ CBD? CBD bolo vyňaté zo zoznamu omamných a psychotropných látok

CBD PRINÁŠA ŠANCU NA ZMENU V ŽIVOTE-NASTAVTE SI SPRÁVNE DÁVKY! AKÚ DÁVKU BY SOM MAL UŽÍVAŤ?

To záleží na viacerých faktoroch.

1. Dôležitým faktorom pri stanovovaní optimálnej dávky je dôvod, prečo chcete užívať CBD. Má byť cieľom celkové zdravie a pocit pohody? Úľava od chronickej bolesti? Uvoľnenie svalových spazmov pri sclerosis multiplex? Celková úzkosť? Epilepsia nereagujúca na liečbu? Každý z uvedených problémov vyžaduje iné dávkové rozpätie.

2. Stav Vášho endokanabinoidného systému. Zatiaľ nedokážeme merať úroveň jeho tonusu nejakým jednoduchým krvným testom. Takže nájdenie optimálneho dávkovania bude vyžadovať opatrné titrovanie postupným zvyšovaním dávky.

3. Stav a potreby endokanabinoidného systému sa menia časom, preto aj dávka, ktorá nám na začiatku najviac vyhovuje sa môže časom meniť.

4. CBD nie je jedna definitívna dávka

5. Začnite s dávkou 10mg /deň, najlepšie rozdelenou do 2 dávok a to rannej a poobednej.

6. Užívajte túto dávku niekoľko dní až týždeň, a potom ju postupne zvyšujte

7. Existuje určité dávkové rozmedzie, ktoré Vám poskytne najväčší benefit. Rozsah medzi najnižšou účinnou dávkou a najvyššou dávkou, pri ktorej sa ešte neprejavujú nepríjemné vedľajšie účinky sa nazýva Vaše terapeutické okno.

8. Postupné zvyšovanie dávky uľahčí hľadanie tohto rozmedzia, v ktorom môžete zažiť pozitívne účinky pri najnižšej možnej dávke (hovorí sa tomu „sweet spot“).

9. Každý jednotlivec si musí sám pre seba nájsť svoju optimálnu dávku.


10. Pokiaľ nájdete svoju optimálnu dávku, nie je dôvod pokračovať v jej ďalšom zvyšovaní, nakoľko vyššie dávky môžu mať opačný účinok, ako očakávame. A to z toho dôvodu, že CBD má tzv. bifázický efekt. To znamená, že pri nízkej dávke môže byť efekt opačný ako pri vysokej. Takže, zatiaľ čo nižšia dávka CBD môže spôsobiť, že sa budete cítiť bdelý a koncentrovaný, pri vyššej dávke vám môže zmierniť úzkosť. Toto treba mať vždy na pamäti pri nastavovaní optimálnej dávky pre seba.

POSTAČIA NÍZKA DÁVKY? Veľa ľudí sa rozhodne užívať nízke dávky CBD ako doplnok preventívnej starostlivosti (zápal je pôvodcom mnohých chorôb a chorôb), všeobecného zdravia a pohody. V skutočnosti bude veľa odporúčaných dávok produktov CBD predávaných ako doplnky spadať do rozsahu mikrodávok medzi 2 a 5 mg. Malé dávky CBD nemajú tendenciu viazať sa na receptory kanabinoidného systému, skôr stimulovať produkciu vlastných endokanabinoidov. Výsledkom je posilnený vlastný endokanabinoidný systém v tele.

MUDr.Gustáv Kalauz

Benedictus prírodné produkty