Trápi vás hnačka? IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly bojujú proti hnačke

Trápi vás hnačka? IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly bojujú proti hnačke

Hnačka je opisovaná ako zmena normálnej peristaltiky čriev a zvyčajne je definovaná výskytom troch a viacerých riedkych a vodnatých stolíc počas jedného dňa.

IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly, 20 ks
Trápi vás hnačka? IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly bojujú proti hnačke a prinášajú rýchlu úľavu pri liečbe akútnej a chronickej hnačky u dospelých, dospievajúcich a detí od 6 rokov. Účinkuje do 1 hodiny, pri užití jednorazovej dávky 4 mg.

Hnačka je opisovaná ako zmena normálnej peristaltiky čriev a zvyčajne je definovaná výskytom troch
a viacerých riedkych a vodnatých stolíc počas jedného dňa. Pokúste sa okamžite zastaviť hnačku
a predísť tak dehydratácii svojho organizmu!

Aké sú najčastejšie príčiny akútnej hnačky?
Vírusové a bakteriálne infekcie
Cestovateľská hnačka spôsobená kontaminovaným jedlom či vodou
Potravinové alergie
Menštruácia u žien
Stres
Syndróm dráždivého čreva
Nesprávne stravovacie návyky

IMODIUM® na liečbu hnačky
Liek IMODIUM® 2 mg tvrdé kapsuly predstavuje účinné riešenie a slúži na liečbu akútnej a chronickej hnačky. Účinkuje do 1 hodiny, pri užití jednorazovej dávky 4 mg. Kapsuly sú dobre znášané, obsahujú liečivú látku loperamídium-chlorid, ktorá sa odporúča ako prvá voľba pri liečbe hnačky*. Liek IMODIUM® je vhodný aj na liečbu akútnej hnačky súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva.
* WGO - Svetovou gastroenterologickou spoločnosťou; Reference: Farthing M, er al J Clin Gastroenterol. 2013; 47:12-20.
Komu liek IMODIUM® pomáha?
Kapsuly IMODIUM® sú určené pre dospelých, dospievajúcich a deti od 6 rokov.

Veľkosť balenia
Balenie obsahuje 20 tvrdých kapsúl.

Zloženie
Jedna kapsula obsahuje 2 mg loperamídium-chloridu.
Pomocnými látkami sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mastenec, magnéziumstearát, želatína, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), sodná soľ erytrozínu.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov
Akútna hnačka: úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) pre dospelých a dospievajúcich a 1 kapsula (2 mg) pre deti. Následne sa podáva 1 kapsula (2 mg) po každej ďalšej riedkej stolici.

Chronická hnačka: úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) denne pre dospelých a dospievajúcich a 1 kapsula (2 mg) denne pre deti. Táto úvodná dávka sa má upraviť až do dosiahnutia 1 – 2 pevných stolíc za deň, čo sa zvyčajne docieli udržiavacou dávkou 1 – 6 kapsúl (2 mg – 12 mg) denne.

Pacienti s ileostómiou: úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) denne pre dospelých a dospievajúcich a 1 kapsula (2 mg) denne pre deti. Táto úvodná dávka sa má upraviť až do dosiahnutia 1 – 2 pevných stolíc za deň, čo sa zvyčajne docieli udržiavacou dávkou 1 – 6 kapsúl (2 mg – 12 mg) denne.

Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke a u pacientov s ileostómiou je 8 kapsúl (16 mg) denne pre dospelých; u detí a dospievajúcich sa musí určiť dávka vo vzťahu k telesnej hmotnosti (3 kapsuly/20 kg), nemá sa však prekročiť dávka 8 kapsúl denne.


Symptomatická liečba akútnych epizód hnačky súvisiacej so syndrómom dráždivého čreva u dospelých vo veku 18 rokov a starších:

Na začiatku sa užívajú dve kapsuly (4 mg), následne po každej riedkej stolici 1 kapsula (2 mg) alebo podľa predchádzajúceho odporúčania lekára. Maximálna denná dávka nemá presiahnuť 6 kapsúl (12 mg).
Ak pri akútnej hnačke nenastane zlepšenie do 2 dní, obráťte sa na svojho lekára.

Spôsob podávania
Perorálne použitie. Kapsuly sa majú zapiť tekutinou.


Produkty priradené k tejto novinke