DIFFUSIL REPELENT basic SPRAY 1x100 ml

Dodatok 1x100 ml
Výrobca S.C.Johnson s.r.o.
Stav Skladom

4,00 € 

1x100 ml

Vysoko účinný prípravok proti komárom pôsobí okamžite po aplikácii a ochráni až po dobu 6 hodín alebo do umytia. Prípravok je vhodný pre deti od 2 rokov. Účinná látka: DEET 15%.

Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 15,017 % (150,17 g/kg).

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Zanechajte dotaz k produktu

Dodatok 1x100 ml
Kód 922d020a83f45b80cc43949d162e7dda
EAN 5000204918366
Stav Skladom