Advocate spot-on pipeta pre veľké psy proti parazitom 3x2,5ml

Stav Nie je skladom

44,95 € 

Advocate spot-on pipeta pre veľké psy proti parazitom 3x2,5ml 10-25kg

Zloženie Advocatepre veľké psy:
Advocate pre veľkých psov (> 10-25 kg):
Imidaclopridum 250 mg, Moxidectinum 62,5 mg v 1 dávke 2,5 ml.

Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus, Propyleni carbonas.

 

Spôsob použitia Advocate pre malé psy:
Nakvapkať priamo na kožu medzi lopatkami. Aplikácia na bázu lebky,minimalizuje možnosť pre mačku olízať liek. Aplikovať len na nepoškodenú,kožu.

Pre psy choré alebo ohrozené rôznymi parazitárnymi infekciami. Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis), liečba napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis), sarkoptového svrabu,(vyvolaného Sarcoptes scabei var. canis) a demodikózy (vyvolanej Demodex,canis), prevencia napadnutia srdcovými červami (L3 a L4 larvy Dirofilaria,immitis) a liečba infekcií gastrointestinálnymi nematódami (L4 larva,,nedospelé štádia a dospelé Toxocara canis a Ancylostoma caninum,a Uncinaria stenocephala, dospelé Toxascaris leonina a Trichuris vulpis). Liek sa môže aplikovať ako súčasť liečby alergickej dermatitídy po blšom pohryzení.

 

 

 

1. vyberte pipetu z balenia držte ju zvyslo a dajte dole vrchnáčik

2. otočne vrchnáčik a prekonajte ním tesnenie pipety

3. stlačením naneste priamo na pokožku.

 

Dávkovanie Advocate pre veľké psy:
Minimálne odporučené dávky sú 10 mg/kg ž.hm. imidaklopridu a 2,5 mg/kg,ž.hm. moxidektínu, čo odpovedá 0,1 ml/kg ž.hm. Advocate pre psov.


Liečebná schéma sa musí založiť na miestnej epidemiologickej situácii.
Pes

<= 4 kg: Advocate pre malých psov - objem pipety 0,4 ml.
4-10 kg: Advocate pre stredne veľkých - objem pipety 1 ml.
10-25 kg: Advocate pre veľkých psov - objem pipety 2,5 ml.
25-40 kg: Advocate pre obrovských psov - objem pipety 4 ml.
> 40 kg: vhodná kombinácia pipiet.

Liečba infestácie blchami
Jedna aplikácia zabráni infestácii blchami po dobu 4 týždňov. Existujúce,kukly bĺch v prostredí sa môžu vyliahnuť počas 6 týždňov alebo dlhšie,od začiatku liečby v závislosti na klimatických podmienkach. Preto môže,byť potrebné skombinovať liečbu Advocate s ošetrením prostredia, aby sa,prerušil vývojový cyklus bĺch v okolí. Táto kombinácia môže urýchliť,redukciu blšej populácie v domácnosti. Liek je nutné aplikovať,v mesačných intervaloch, ak je používaný ako súčasť liečby alergickej,dermatitídy po blšom pohryzení.


Liečba napadnutia pôvodcom ušného svrabu (Otodectes cynotis)
Podáva sa jednorazová dávka lieku. Pri každej liečbe zároveň odstrániť,z vonkajšieho zvukovodu zvyšky poškodeného tkaniva. Odporúča sa ďalšie,veterinárne vyšetrenie 30 dní po liečbe, ak niektoré zvieratá vyžadujú,druhú liečbu. Neaplikovať priamo do zvukovodu.


Prevencia napadnutia srdcovými červami
Psy v oblastiach na srdcové červy alebo tie, ktoré sa pohybovali,v oblastiach s výskytom srdcových červov, môžu byť infikované dospelými,srdcovými červami. Preto pred aplikáciou Advocate je treba mať na zreteli,Upozornenie.
K ochrane pred napadnutím srdcovými červami sa musí aplikovať Advocate,v pravidelných mesačných intervaloch v období výskytu komárov,(medzihostiteľ prenášajúci larvy srdcových červov). Liek môže byť,aplikovaný celý rok, alebo aspoň mesiac pred prvým očakávaným výskytom,komárov. Liečba má pokračovať v pravidelných mesačných intervaloch,a trvať ešte mesiac po poslednom výskyte komárov. Je odporučené aplikovať,liek každý mesiac v rovnaký deň, aby sa zaviedla pravidelná liečba.,Ak Advocate nahradzuje iný preventívny liek v preventívnom programe proti,srdcovým červom, prvá aplikácia s Advocate musí byť do jedného mesiaca,po poslednej dávke predošlého lieku.
V ne-endemických oblastiach nie je riziko výskytu psov so srdcovými,červami. Z toho dôvodu môžu byť liečené bez zvláštnych opatrení.


Liečba nematodóz
V oblastiach s výskytom nákaz srdcovými červami môže byť pri liečbe raz,za mesiac výrazne znížené riziko reinfekcie vyvolanej škrkavkami,,machovcami a tenkohlavcami. V lokalitách bez výskytu srdcových červov,môže byť liek použitý ako súčasť preventívneho programu proti blchám,a gastrointestinálnym nematódam.
Štúdie ukázali, že aplikácia lieku raz za mesiac zabráni infekciám,vyvolaným Uncinaria stenocephala.

Pre psov do 25 kg: aplikovať len na nepoškodenú kožu medzi lopatkami tak,aby sa obsah vyprázdnil priamo na kožu.
Pre psov nad 25 kg: liek aplikovať na 3 až 4 miesta v chrbtovej línii,,medzi kohútikom a bázou chvosta. Na každom mieste rozhrňte srsť tak ,aby bola viditeľná koža. Aplikujte len na nepoškodenú kožu. Umiestnite špičku pipety na kožu a jemne stlačte pipetu, aby sa vytlačila časť jej obsahu priamo na kožu. Neaplikujte nadmerné množstvo roztoku na jedno miesto, aby nedošlo k stečeniu lieku po boku zvieraťa.

Upozornenie
Musí sa dávať pozor, aby nedošlo ku kontaktu obsahu pipety alebo,aplikovanej dávky s očami alebo ústami pacienta a/alebo iných zvierat. Nedovoliť práve ošetreným zvieratám aby sa vzájomne olizovali. Ak je liek aplikovaný na 3-4 rôzne miesta, musí sa dávať špeciálny pozor, aby sa zabránilo lízaniu miesta aplikácie zvieraťom. Ako u každého lieku obsahujúceho makrocyklický laktón, musí sa dávať špeciálny pozor u kólií šeltií, alebo príbuzných plemien alebo krížencov, aby sa liek aplikoval správne, tak ako je popísané v dávkovaní. Hlavne sa musí zabrániť požitiu pacientom alebo inými zvieratami.


Advocate sa nesmie vypustiť do vodných zdrojov, pretože to môže byť nebezpečné pre vodné organizmy: moxidektín je vysoko toxický pre vodné,organizmy. Psy by nemali mať dovolené plávať vo vode 4 dni po aplikácii.


Aj keď produkt môže byť bezpečne aplikovaný psom infikovaným dospelými srdcovými červami, nemá žiadny terapeutický efekt proti dospelým Dirofilaria immitis. Preto sa odporúča, aby všetci psi vo veku 6 mesiacov a starší, žijúci v lokalitách s výskytom srdcových červov by mali byť pred aplikáciou lieku vyšetrení na existujúcu infekciu srdcovými červami. Rezistencia parazita k niektorej skupine antihelmintík môže vzniknúť po častom, opakovanom používaní antihelmintika tejto skupiny.

Zanechajte dotaz k produktu

Kód 544
Stav Skladom