DIFFUSIL REPELENT DRY EFFECT SPRAY 1x100 ml

Dodatok 1x100 ml
Výrobca S.C.Johnson s.r.o.
Stav Skladom

5,25 € 

1x100 ml

Repelent v aerosolu vďaka novému zloženiu zanecháva príjmený pocit suchosti na pokožke.
Odpudzuje komáre a kliešte. Pôsobí okamžite po aplikácii a repelentný účinok na pokožke trvá až 8 hodín od aplikácie alebo do umytia.

Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg)

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 - Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 - Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Zanechajte dotaz k produktu

Dodatok 1x100 ml
Kód 38cd2d440aac3a874903cfb72454aa54
EAN 5000204918427
Stav Skladom