Dá sa zmierniť neuropatická bolesť chrbta, rúk alebo nôh?

Dá sa zmierniť neuropatická bolesť chrbta, rúk alebo nôh?

Neuropatickú bolesť spôsobuje postupný úbytok ochranného „obalu“ (myelínovej pošvy) nervu. Myelinizácia je tvorba (obnova) tohto obalu. Iba nerv, ktorý má správne vytvorený ochranný myelínový obal, môže správne fungovať a tým nespôsobovať neuropatickú bolesť chrba, rúk a nôh.

Čo je neuropatická bolesť?

Periférna neuropatická bolesť je označenie bolesti, ktorú spôsobuje poškodené a teda nesprávne fungujúce nervové vlákno a jeho voľné zakončenie.

V našich orgánoch ale aj vo svaloch sa nachádzajú nervové zakončenia, ktoré zabezpečujú ich citlivosť. To znamená, že ak sa dotkneme niečoho rukou

a tieto nervové zakončenia fungujú správne, tak to cítime a adekvátne na to reagujeme. Ak však toto
nervové vlákno a jeho voľné zakončenie je vystavené dlhšie trvajúcim chorobným procesom, dochádza
ku chorobnej (patologickej) zmene jeho štruktúry a funkčnosti (neuropatia). To sa prejaví najprv zme-

nou citlivosti danej oblasti (často ako „mravenčenie“), ktorú nerv inervuje. Neskôr sa rozvinie aj bolesť. Ak

sa k tomu pridružia aj poruchy v krvnom zásobovaní danej oblasti, objavia sa aj viditeľné chorobné zmeny
napr. na koži. Typickým príkladom je rozvoj vredu predkolenia u pacientov s cukrovkou, kde dochádza
k poškodeniu krvného zásobovania aj inervácie. Myelínový obal (pošva) chráni nervy
Stará múdrosť hovorí, že „na pokojné nervy treba tuk“. Nervové vlákna totiž obaľuje špecifický „tukový
obal“, ktorý ho vyživuje aj chráni. Tento „obal“ sa odborne volá myelínová pošva a vytvárajú ho
špecifické bunky (Schwannove bunky), ktoré sa okolo vlákna mnohokrát obtáčajú. Sú pre správne fungo-

vanie nervu absolútne dôležité. Zabezpečujú, aby bolo krehké nervové vlákno chránené pred okolím

a taktiež dostatočne vyživované. Predstavme si to, ako napr. anténny TV kábel. Na to, aby kábel správne

viedol TV signál, musí byť samotný drôt ešte „obalený“ tieniacim káblom (sieťkou), aby nebol signál

rušený z okolia. Ak by sme túto sieťku prerušili alebo odstránili, tak nám začne obraz zrniť alebo sa úplne
preruší. Veľmi podobne funguje aj myelínová pošva. Ak dôjde vplyvom okolia k jej poškodeniu, dochádza
k „obnaženiu“ nervového vlákna, ktoré prestane v danom mieste správne viesť nervový vzruch. To sa
prejaví, ako už bolo spomenuté, zmenou citlivosti na podmet, ktorý by za normálnych okolností ne-

spôsoboval bolesť, čo je podstatou neuropatickej bolesti, ktorá následne môže vzniknúť v poškodenom

nervovom vlákne aj bez vonkajšieho podnetu.

REMYELINIZÁCIA prispieva

k funkčnej obnove nervov a následne
zmierneniu bolesti
Povedali sme si, ako vzniká neuropatická bolesť,
ako sa prejavuje a k čomu môže viesť. Vieme, že
dôležitú úlohu hrá úbytok ochranného myelínového
obalu. Pozrime sa teda na to, ako môžeme zmierniť
stratu resp. prispieť k obnove tohto obalu.
Nervové tkanivo má veľmi obmedzenú schopnosť

regenerácie. Na rozdiel od neho, bunky (Schwanno-
ve) ktoré tvoria myelínovú vrstvu, sú schopné rastu

a množenia, pokiaľ majú na to vytvorené podmien-
ky. Pre obnovu tohto obalu je potrebné zvýšiť množ-
stvo Swannových buniek, ktoré obaľujú nervové

vlákno, ale zároveň aj zabrániť okoliu, aby tieto
bunky nepoškodzovalo a nespôsobovalo ich zánik.

Rastu a množeniu týchto buniek pomáha prí-
tomnosť látky zvanej uridín. Uridín je súčasťou

RNA buniek, ktorá sa nachádza aj v Schwanno-
vých bunkách. Uridín je potrebný pre zložitý proces

tvorby stavebných látok, z ktorých sú tieto bunky
tvorené a môžu sa tak zväčšovať a množiť. Určitú
výživu týmto bunkám dodávajú aj niektoré vitamíny
skupiny B. Dobré fungovanie Schwannových buniek
je základom tvorby (obnovy) myelínovej pošvy
nervového vlákna. Takto vytvorená (obnovená)
ochranná vrstva obnoví ochranu a výživu nervového
vlákna, ktorý môže opätovne správne viesť nervový
signál. Obnovená a fyziologicky správna inervácia
príslušnej časti tela sa prejaví aj zmiernením až

vymiznutím neuropatickej bolesti. Uridín tak akti-
váciou Schwannových buniek prispieva k ich rastu a

obnove myelínovej pošvy.Uridín v klinickej štúdii
preukázal zlepšenie fungovania poškodených
nervov na nohách u pacientov s diabetickou
neuropatiou.1
Na druhej strane je nemenej dôležité zabrániť
okolitému tkanivu, aby „poškodzovalo“ túto dôležitú
ochrannú vrstvu a jej bunky. Neuropatia je totiž
dlhotrvajúci zápalový proces, ktorý vlastne vyvoláva
neustále prítomný mikrozápal v okolí nervového
výbežku a jeho myelínového obalu. Práve tento
degeneratívny zápal je zodpovedný za postupné
odumieranie Schwannových buniek. Ich úbytok

a následné obnaženie nervového vlákna prispieva
k už spomenutej neuropatii. Tento síce mierny, ale

dlhodobo pretrvávajúci zápal je z veľkej časti vyvo-
lávaný neustálym uvoľňovaním látok podporujúcich

zápal. Ide o tzv. mediátory zápalu (histamín, leukotri-
ény, prostaglandíny atď.), ktoré vylučujú špeciálne

biele krvinky (žírne bunky, latinsky mastocyty).
Zmiernenie resp. zabránenie vylučovaniu týchto

látok z buniek významne prispieva palmitoyle-
tanolamid (skr. PEA).

Palmitoyletanolamid je endogénna (telu vlastná)
látka, ktorá pôsobí na žírne bunky ako „uspávadlo“.

To znamená, že PEA tieto bunky akoby „uspí“, ná-
sledkom čoho tieto bunky vylúčia významne menej

zápalových látok. Tým dochádza k zmierneniu až
vymiznutiu spomínaného degeneratívneho zápalu,

ktorý poškodzoval myelínový obal nervu. Palmitoy-
letanolamid v klinickej štúdii preukázal obnovu

fungovania poškodeného nervu v zápästí u
pacientov so syndrómom karpálneho tunela.2
Kombinácia podpory rastu (obnovy) myelínovej
pošvy a zmiernenia až odstránenia dlhotrvajúceho
zápalu prispieva k REMYELINIZÁCII nervov a tým
k funkčnej obnove nervov.
REMYELIN – špecifický produkt
pre výživu nervov
Spoločnosť pharco, ktorá sa zameriava na predaj
a vývoj inovatívnych produktov, priniesla na trh
svetovú inováciu, REMYELIN, výživový doplnok.
REMYELIN je prvý produkt na svete, ktorý v sebe
kombinuje dve funkčné zložky, ktoré pôsobia na

ochranný nervový obal (myelín), uridín a pal-
mitoyletanolamid. Práve vďaka nim môže byť

REMYELIN zaujímavý výživový doplnok pre ľudí
s neuropatickou bolesťou, či už v oblasti chrbta,
útlaku nervov na horných a dolných končatinách,
tzv. úžinových syndrómoch alebo pri neuropatiách
v diabetológii. Jeho zloženie by mohli oceniť aj
ľudia s neuralgiami napr. trojklanného nervu alebo
sedacieho nervu, resp. s neurodegeneratívnymi
poruchami ako Alzheimer či roztrúsená skleróza.

REMYELIN obsahuje 30 kapsúl a bežná od-
porúčaná dávka je 1 kapsula denne. Je dostupný

v lekárňach.


Produkty priradené k tejto novinke