koronavirus Antigénový výterový test na covid SARS COV-2 3 testy

Stav Skladom

24,00 € 

Diagnostický výterový rýchlotest in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu (Ag) SARS-CoV-2 na pofesionálne použitie zdravotníckym pracovníkom. Ilustračný obrázok. Konkrétny výrobca produktu sa mení podľa aktuálnej dostupnosti.(ROCHE BIOSENSOR)

Diagnostický výterový rýchlotest in vitro na kvalitatívnu detekciu antigénu (Ag) SARS-CoV-2 na pofesionálne použitie zdravotníckym pracovníkom. Ilustračný obrázok. Konkrétny výrobca produktu sa mení podľa aktuálnej dostupnosti.

Testy nie je možné reklamovať ani vrátiť !!

Rýchlotesty smú používať len príslušní odborníci a je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL) vydal v súvislosti s použitím rýchlotestov odporúčania, ktoré odporúčame dodržiavať.
Pokiaľ testovanie a vyhodnocovanie výsledku nie je robené zdravotníckym pracovníkom môže dôjsť k nesprávnemu prevedeniu testu a jeho výsledok tak môže byť falošne negatívny. Prosíme, aby ste testy zakupovali len v prípade, že ste zdravotnícky pracovník alebo vám daný test bude vykonávať takáto osoba.

 

Diagnostický Výterový Rýchlotest Rapid Antigen COVID-19

 

 

obsahuje 3 ks testov.

 

Súprava na rýchlotest obsahuje membránový prúžok s vopred nanesenou imobilizovanou protilátkou proti SARS-CoV-2 na testovacej čiare a myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY na kontrolnej čiare. Po membráne sa smerom nahor chromatograficky pohybujú dva typy konjugátov (zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS-CoV-2 a zlatý konjugát kuracieho IgY) a reagujú s protilátkou proti SARS-CoV-2 a vopred nanesenou myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY.

Pri pozitívnom výsledku vytvoria zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS-CoV-2 a protilátka proti SARS-CoV-2 vo výsledkovom okienku viditeľnú čiarku. Pred nanesením pacientskej vzorky nie je v odčítacom okienku viditeľná ani testovacia ani kontrolná čiarka. Na preukázanie platnosti testu musí byť viditeľná aj kontrolná čiarka.

Účel použitia:

Súprava na rýchlotest na COVID-19 je rýchly diagnostický test in vitro na kvalitatívne zisťovanie antigénu (Ag) SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosohltanu odobratých od osôb, ktoré spĺňajú klinické resp. epidemiologické kritériá na ochorenie COVID-19. Rýchlotest na COVID-19 Ag smú používať len príslušní odborníci a je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2.

Tento produkt možno používať v každom laboratórnom aj nelaboratórnom prostredí spĺňajúcom požiadavky uvedené v návode na použitie a vo vnútroštátnych predpisoch. Test poskytuje predbežné výsledky. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu vírusom SARS-CoV-2 a nemožno ich použiť ako jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo inom manažovaní pacienta.

Negatívne výsledky je potrebné vyhodnocovať spoločne s klinickými príznakmi, anamnézou pacienta a epidemiologickými informáciami. Tento test nie je určený na použitie ako skríningový test na SARS-CoV-2 pri darcoch krvi.

 

viac info:

https://www.roche.sk/sk/diagnostics2/ochorenia/COVID-19/antigenovy-rychlotest.html

 

 

 

Zanechajte dotaz k produktu

Kód 888
Stav Skladom