PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Stav Skladom

5,50 € 

PANADOL PRE DETI JAHODA 24 mg/ml

Liek obsahuje paracetamol, čo je liečivo proti bolesti (analgetikum) a na zníženie horúčky (antipyretikum). Je určený na zníženie horúčky a bolesti sprevádzajúcej chrípku, prechladnutie, infekčné ochorenia detského veku (napr. osýpky, ružienka, ovčie kiahne, šarlach, mumps) a očkovanie. Tiež je vhodný na tlmenie bolesti sprevádzajúcej prerezávanie zúbkov a na bolesť zubov.

Liek je vhodný pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov. Na zníženie horúčky po očkovaní sa môže podať deťom od 2 mesiacov.
Má jahodovú príchuť. Balenie obsahuje aplikátor.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml suspenzie obsahuje 24 mg paracetamolu.
Vždy je potrebné užívať najnižšiu účinnú dávku po čo najkratšiu dobu nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.
Odporúčané dávkovanie sa nemá prekračovať.

Deti vo veku 2 až 3 mesiace
Jednotlivá dávka je 2,5 ml suspenzie. Odstup medzi 2 dávkami má byť minimálne 6 hodín. Ak horúčka pretrváva aj po 2. dávke, je potrebné vyhľadať lekára.

Deti vo veku 3 mesiace až 12 rokov:
Jednotlivá dávka je 10-15 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 0,42-0,63 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti). Správna dávka sa určí podľa hmotnosti dieťaťa pomocou tabuľky uvedenej v SPC, časť 4.2.
Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg paracetamolu/kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 2,5 ml suspenzie/kg telesnej hmotnosti/deň).
Liek sa môže podávať opakovane podľa potreby s odstupom medzi jednotlivými dávkami najmenej 6 hodín. Minimálny interval medzi dvoma dávkami sú 4 hodiny. Nepodáva sa viac ako 4 dávky počas 24 hodín.
Dĺžka liečby sa má obmedziť na 3 dni a ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, je potrebné sa poradiť s lekárom.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri glomerulárnej filtrácii 50-10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so zníženou funkciou pečene nemajú byť podávané maximálne dávky a interval medzi jednotlivými dávkami by mal byť najmenej 6 hodín.

Spôsob použitia

Pred použitím sa má fľaša dôkladne pretrepať a odskrutkovať uzáver. Dávkovací aplikátor sa vloží do vložky v hrdle fľaše, fľaša sa otočí hore dnom a suspenzia sa nechá stiecť dole. Následne sa do aplikátora natiahne požadované množstvo suspenzie (podľa stupnice v ml). Obsah aplikátora sa vstrekne do úst dieťaťa stlačením piestu. Ak je stanovené množstvo väčšie ako 10 ml, podanie sa opakuje. Odmerané množstvo suspenzie sa má zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Môže sa podávať nezávisle od jedla.

Upozornenie

Ak je to klinicky potrebné, je možné užívať liek počas tehotenstva, avšak v najnižšej účinnej dávke počas najkratšej možnej doby a v najnižšej možnej frekvencii dávkovania.
Pri krátkodobej liečbe a súbežnom sledovaní dojčaťa nie je nutné dojčenie prerušiť.
Deťom vo veku 2-3 mesiace sa liek podáva len na zníženie teploty po očkovaní.
Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa musia pred začatím užívania poradiť s lekárom.
Liek sa nesmie podávať v prípade akútnej hepatitídy alebo ťažkej poruche funkcie pečene.
Nepodávať súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sorbitol, maltitol.
Uchovávať pri teplote do 30 °C v pôvodnom vnútornom obale, chrániť pred mrazom.
Po prvom otvorení je čas použiteľnosti 24 mesiacov (2 roky).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky
Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Zriedkavé ... viac >

Účinné látky
paracetamol

Indikačná skupina
07 - Analgetiká, antipyretiká

ADC Klasifikácia produktu
HL
Humánne lieky
HLN
Centrálna nervová sústava
HLN02
Analgetiká
HLN02B
Iné analgetiká a antipyretiká
HLN02BE
Anilidy
HLN02BE01
Paracetamol
Kompletné členenie skupiny HLN02BE01
Všetky produkty patriace do skupiny HLN02BE01

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu
Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24

Zanechajte dotaz k produktu

Kód 437
Stav Skladom