Rúška, respirátory, antigénové a protilátkové testy na stanovenie koronavírusu nie je možné z hygienických dôvodov reklamovať. 

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal 25ks na samotestovanie

Stav Skladom

175,00 € 155,00 €

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rýchly chromatografický imunotest určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo výteroch z nosa ľudí. Test je určený na použitie samotným pacientom.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rýchly chromatografický imunotest určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo výteroch z nosa ľudí. Tento test je určený na detekciu antigénu vírusu SARS-CoV-2 u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19. Test je určený na použitie samotným pacientom.

 

Nazálny rýchlotest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal poskytuje rýchle výsledky pre rýchle rozhodovanie v mieste starostlivosti.

Rozhodovanie o sebaizolácii u symptomatických pacientov alebo asymptomatických jedincov so známou alebo suspektnou expozíciou SARSCoV‑2 môže pomôcť znížiť riziko prenosu vírusu. Infikovaní pacienti, ktorí idú do karantény, pomáhajú chrániť svoje kontakty, ako sú rodina, priatelia a spolupracovníci.

Ďalšou možnosťou môžu byť rýchlotesty v mieste starostlivosti, ktoré môžu vyplniť medzeru, ak sú kapacity laboratórií vystavené mimoriadne vysokým dopytom po testovaní PCR. Testy vykonané doma môžu tiež uľahčiť testovanie, keď nie je možná cesta do testovacieho miesta.

Súčasti súpravy - 25 ks balenie

• Návod na použitie a stručná referenčná príručka

• Test (samostatne balený)

• Skúmavka s extrakčným pufrom

• Uzáver

• Sterilná výterovka

• Stojan na skúmavky

Každá súprava obsahuje 25 jednotlivo zabalených testov pripravených na použitie.

Vlastnosti testu

Popis testu SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal je rýchly chromatografický imunotest určený na kvalitatívnu detekciu nukleokapsidového antigénu vírusu SARS-CoV-2 prítomného vo vzorkách z nosa ľudí. Tento test je určený na detekciu antigénu vírusu SARS-CoV-2 u osôb s podozrením na ochorenie COVID-19 a u osôb, u ktorých sa vie alebo predpokladá, že boli vystavení vírusu SARS-CoV-2. Tento výrobok je určený na odborné použitie v laboratóriách, na testovanie v blízkosti pacientov (Point of Care – POC) alebo na samotestovanie v pohodlí domova.

 


Typ testu: Kvalitatívny

Typ vzorky: Výter z nosa

Cieľový antigén: Nukleokapsid (N)

Čas stanovenia: 15 minút (okienko na odčítanie 15 - 30 minút)

Skladovacia teplota: 2 – 30 °C / 36 – 86 °F

Stabilita rozbaleného testu: 1 hodinu po otvorení testu

 


Ak je Váš výsledok testu pozitívny, kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva a dodržujte miestne nariadenia o karanténe. Váš lekár v prípade potreby nariadi potvrdenie pomocou PCR testu.

Pozor: V prípade pretrvávania neplatného výsledku testu (viac ako jeden neplatný test), podozrenia na nežiaducu príhodu, nehodu alebo zlyhanie zdravotníckej pomôcky, kontaktujte linku podpory na tel. čísle 0800 500 631 alebo na emailovej adrese slovakia.rcsc@roche.com.

V prípade pochybností (tzn. keď máte pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa symptómy) odporúčame test po 1-2 dňoch zopakovať, pretože presnosť testu sa mení v závislosti od fázy infekcie.
Symptomatickí jedinci alebo tí, ktorí prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi, by mali kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva, bez ohľadu na výsledok testu.

Test je vhodný na samotestovanie na základe rozhodnutia ÚNMS SR:

Číslo rozhodnutia pre 25 ks balenie:
UNMS/02101/2021-801-004424/2021

Zanechajte dotaz k produktu

Kód 344
Stav Skladom